Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – Certyfikat POT 2017