Kopalnia Złota i Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku – Złoty Certyfikat POT 2015