Pałac i folwark Galiny w Bartoszycach – Certyfikat POT 2017